Jdi na obsah Jdi na menu
 

Z Wordu

Zajímavostí je, že v téže době, amatérský fotograf Tomáš Bubík z Jankovic, plánovaně vyfotil zajímavý úkaz Superúplňku (kdy se Měsíc nejvice přibližuje Zemi) se siluetou basiliky ve středu. Tento nádherný nebeský úkaz, kdy zářný Měsíc v úplňku objímá hostýnskou Baziliku, vystihuje majestát sv. Hostýna a tak poukazuje na Pannu Marii, Matku Boží jako Vítěznou Ochránkyní Moravy a nebeskou Královnu všech, kdo se k Ní utíkají. Památná hora Hostýna uchovává tajemství milosti Panny Marie – Matky Boží a Paní Marie Vítězné.

Každoročně proudí na Sv. Hostýn davy poutníků, turistů, cyklistů a v zimním období i spousta lyžařů a sáňkařů. Hostýnské vrchy jsou plné turistických cest a cyklistických či lyžařských tras, navazující na lyžařský areál Tesák a Troják.
Svatý Hostýn si uchovává nadále meditativní charakter a působí jako oáza klidu v dnešním uspěchaném světě.

1. Vítězná ochrana Moravy

Horu tvoří 2 vrcholy - nejvyšší místo (735 m n.m.) zaujímá severní vrchol s nejstarší rozhlednou na Moravě s kaplí Svatého kříže (1897). Rozhledna je vysoká 15 m s 59 železnými schody. Vedle rozhledny stojí větrná elektrárna.
Na druhém západním temeni stojí dominantní objekty celého Hostýna. Poutní chrám - bazilika Nanebevzaté Panny Marie obklopena ambity s kaplemi s duchovní správou, udělenou páterům jezuitům, za spolupráce Matice svatohostýnské. V nadmořské výšce 718 m je nejvýše položenou sakrální stavbou na Moravě, kde lidé opakovaně přicházejí k Té, která je zde právem uctívána jako "Vítězná ochrana Moravy". Patronka Panna Maria s Ježíškem a blesky pomohla a stále pomáhá.

Za Bazilikou se nachází - klášter (řeholní dům páterů jezuitů), vlevo od baziliky kaple sv. Jana Sarkandra a Lasalettská kaple Panny Marie plačící, dále po levé straně kolem lesa vede vzácná mozaiková Jurkovičova křížová cesta. Vpravo se nachází kaple sv. Josefa, dále areál poutních domů a Jurkovičův sál s muzeem.

Monumentální schodiště (1910)
Schodiště je dlouhé 242 m a tvoří ho 250 stupňů (221 pískovcových a 29 žulových) a cesty jej rozdělují na tři části. Umocňuje architektonický a výtvarný dojem při pohledu na poutní chrám. Citlivě harmonizuje nejen s ním, ale i s okolní přírodou. Patří spolu s Jurkovičovou křížovou cestou k nejrozsáhlejším stavbám, které dotvořily poutní areál Hostýna. Stavitelem se stal Otto Zeman z Bystřice pod Hostýnem. Výstavba mohutného schodiště byla na svou dobu velkým dílem a jedním z nejdůležitějších opatření před slavnostmi korunovace Panny Marie.

Poutní areál Hostýna se rozděluje do několika zón:
1. Svatý Hostýn tvoří dominantu nižší hory. Srdce Hostýnského areálu tvoří Bazilika Nanebevzaté Panny Marie spojena schodištěm s Vodní kaplí se zázračným Pramenem Panny Marie. Zázračný Pramen spojuje obě části nižší hory, neboť stéká puklinou ve skále pod oltářem v bazilice až pod kopec k Vodní kapli, kde pramení na povrch.
2. Hostýn tvoří hostýnský areál se zbývajícími částmi (vyšší hora a ostatní obytné a komerční části a památky).
3. Přírodní zóna obklopuje obě předchozí části

2. Hostýnský zázrak

Událost o zázračné porážce Tatarů pod Hostýnem byla mnohokrát zpodobněna slovem i obrazem. Hostýnský zázrak zaznamenal poprvé Bohuslav Balbín v Dodatcích k dílu Diva Montis Sancti z roku 1665.
Půl milionu divokých Tatarů (asijský národ Mongolů, pod vedením Džinghischána) táhlo na západ do Evropy a 9. dubna 1241 se valili na Moravu. Bojovníci se vyznačovali mimořádnou krutostí a bojovností. Zaplavili a zpustošili celou zemi a oblehli horu Hostýn. Tisíce Moravanů prchali v hrůze do hostýnských lesů a hledali úkryt a ochranu na temeni hory. Zde po dobu nejméně tří měsíců, bezbranní a vyděšení v modlitbách, zoufale prosili Pannu Marii o pomoc a vodu. Dodnes se traduje, že na zásah Matky Boží vytryskl pod vrcholem hory pramen vody, který zachránil Moravany před smrtí žízní i hladem, neboť svatá zázračná voda tišila žízeň i hlad. Poté se strhla obrovská bouře, která blesky a ohněm zničila tatarské ležení pod Hostýnem a Tataři v panice ujížděli pryč. Vděční lidé po celá staletí až dodnes putují na Svatý Hostýn za Pannou Marií Svatohostýnskou, k zázračnému Prameni a do Baziliky. Madona s Ježíškem, který má v ruce svazek blesků, je dodnes symbolem Svatého Hostýna. Poutníci se mohou osvěžit i onou hostýnskou vodou, která pramení u Vodní kaple.
Objevení Královédvorského rukopisu roku 1817, v básni Jaroslav se popisuje vítězství Jaroslava ze Štemberka nad Tatary v Olomouci (kam odtáhli pokoření Tataři po Hostýně). Se svým nepočetným vojskem Jaroslav vyčkal na příhodnou chvíli a zabil jejich vojevůdce Petu. Tataři bez vůdce v panice utekli do Uher. Na základě těchto událostí se upevnila i mariánská úcta na sv. Hostýně.

3. Hostýnské hradiště – staré keltské oppidum

Hora Hostýn představovala strategicky důležité místo a stala se svědkem i dějištěm pohnutých událostí našich dějin, o čemž svědčí četně vykopávky i lidové tradice. Dějiny místa sahají do šerého dávnověku. První osadníci žili na Hostýně od pravěku (ojedinělé nálezy ze starší a mladší doby kamenné). Doklady pro nejstarší osídlení spadají do nejmladší fáze doby bronzové – vznik ostrožného hradiště z období kultury lidu popelnicových polí. První trvalejší osídlení připadá na pozdně bronzovou fázi kultury lužických popelnicových polí. Již tehdy vznikl na Hostýně val zvýšený v druhé etapě osídlení – v období laténu.Nositeli této kultury byli Keltové, kteří zde tvořili tzv. oppidum (opevněné sídliště)
První opevnění pravděpodobně vzniklo kolem roku 1200 před n.l., intenzivně a prokazatelně osídleno v době železné. První písemná zmínka o kopci Hostýnu (teh

 
 

Přihlášení

Kategorie

Facebook

KóD

Ledenická sportovní z.s.

Zkouška kódu

< a target="_blank" href="http://www.abcsex.cz/">ABCsex.cz

Mail listStatistiky

Online: 1
Celkem: 53761
Měsíc: 887
Den: 22